27.4.2016

Unohtuuko kiitos työyhteisössä?Tämän päivän Metro-lehden Uusi ura-palstalla käsitellään kiitoksen antamisen tärkeyttä otsikolla ”Kiittäminen unohtuu turhan usein esimiehiltä”(sama teema oli esillä pari päivää sitten Helsingin Sanomissa). Tämä on aihe, joka säännöllisin väliajoin nousee puheenaiheeksi ja sellainen asia, jonka luulisi jokaisen tietävän. Mutta tärkeät ja hyvin tiedostamammekin asiat voivat unohtua, joten hyvä saada asiasta muistutuksia.

Artikkeliin haastateltu työterveyslaitoksen tutkija Krista Pahkin toteaa hyvin nykyisistä työn tekemisen tavoista: ”Koska työn itsenäisyys on lisääntynyt ja ihmisten pitää itse päättää miten ja missä järjestyksessä he työnsä tekevät kiitoksen ja palautteen tärkeys korostuu”. Kiittäminen on siis entistäkin tärkeämpää. Vaikka esimiehen antamalla kiitoksella onkin suuri merkitys työntekijälle, ei kiittäminen kuitenkaan ole vain esimiesten hommaa. Kaikki voivat huomioida työkavereitaan hyvin hoidetuista tehtävistä.

Kiitoksen voisi sanoa olevan yksi tuloksen teon väline. Kiitos ruokkii positiivisten asioiden sarjaa, jotka yhdessä muodostavat kehän, joka vie kohti aina vain parempia tuloksia. Työntekijä, jota kiitetään, kokee olevansa arvokas tiimin jäsen ja näin työyhteisön yhteishenki kasvaa. Vahvemman yhteishengen ja hyvän ilmapiirin myötä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työnsä ja voida hyvin. Työhyvinvointi lisää myös työmotivaatiota, jolloin on intoa pyrkiä yhä parempiin suorituksiin. Tällaiset onnistumiset puolestaan ansaitsevat lisää kiitosta. Tapoja kiittää on paljon. Omassa työyhteisössäni meillä on ollut käytössä kiitoskissa-purkki, johon laitettiin lapuilla kiitoksia työkavereille. Kerran viikossa palaverin yhteydessä purkki tyhjennettiin ja luettiin jokaisen kiitokset. Keksi itsellesi sopivin tapa antaa kiitosta, kunhan et unohda sitä.

JOHANNA MARTIKAINEN

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti