3.6.2014

Johtamisen kolme kovaa k:ta


Johtaminen on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja viestintää. Kaiken muun me johtajat voimme delegoida asiantuntijoille. Vuorovaikutteista johtamista sen sijaan ei voi delegoida. Siksi johtajan onkin syytä muistaa vähintään kolme kovaa k:ta: 

Keskity. Kuuntele. Keskustele.

Kun nämä vielä höystää kannustamisella ja kiittämisellä, johtaminen saattaa jo hipoa täydellisyyttä.

Syvällinen keskittyminen on nykyään todella haasteellista, mutta se kannattaa. Kun työntekijä tulee luoksesi puhumaan, pysähdy ja keskity kuuntelemaan. Tällöin huomaat informaation taustalla olevat tunnetilat ja piilomerkitykset aivan toisin kuin puolella korvalla kuunnellessasi. Keskity myös kuuntelemaan aivan loppuun saakka. Vaikka sinulle syntyisi välillä jokin oivallus, älä keskeytä puhujaa, vaan kirjaa ajatuksesi nopeasti ylös ja jatka kuuntelemista. Vasta työntekijän kerrottua asiansa kokonaan varmistut siitä, auttaako oivalluksesi todella asiaa eteenpäin.

Tämän jälkeen tarvitaan sopivia kysymyksiä, jotka syventävät asiaa ja johtavat hedelmälliseen dialogiin. Tällöinkin on syytä välttää avoimia, suoria kysymyksiä, jotka saattavat tuntua työntekijästä hyökkäävältä kuulustelulta. Sen sijaan, että töksäytät ”Miten se sitten toteutetaan?”, olisi parempi kysyä ”Oletko jo ajatellut mahdollisia toteutustapoja?”. ”Miksi me toimisimme siten?” olisi motivoivampaa esittää muodossa ”Mitä etuja näet tässä ehdotuksessasi?”.

Edellä esitetyillä vapaamuotoisilla ja avoimilla kysymyksillä saat kuulla enemmän taustatietoja ja henkilökohtaisia näkemyksiä kuin suorasukaisella kuulustelulla. Kun vielä lausahdat jotakin kannustavaa ja kiität innovatiivisesta asenteesta, voit olla varma, että luoksesi tullaan esittämään kehitysehdotuksia jatkossakin.


MARSA BÄCK
toimitusjohtaja