16.12.2015

Mitä on meneillään suomalaisessa keskustelukulttuurissa?Viikon sisällä on Ylen sivustolla kirjoitettu useampaankin otteeseen suomalaisen keskustelukulttuurin muutoksesta. Aiemman vaikeiden asioiden välttelyn tai vaikenemisen tilalle on tullut kärkästä ja kiihkeää asioiden esiin tuomista. Etenkin nettikeskusteluissa käy usein sanasota, jossa keskitytään mahdollisimman härskillä tavalla murskaamaan eri tavalla ajattelevat. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus ja Jyväskylän yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Jouni Tilli pohtivat puhekulttuurimme uusia piirteitä kumpikin omalta kannaltaan. Onko väittelevästä ja vastakkainasettelua hakevasta keskustelutyylistä tullut vallitseva piirre?

Esimerkiksi maahanmuuttokeskusteluissa aggressiivinen kirjoittelu on saanut aikaan aggressiivista keskustelua ja joissain tapauksissa jopa levottomuuksia tai käsirysyä. Mistä tämä johtuu? Nettipalstoilla näkyvä keskustelutyyli on vaikuttanut myös puhekulttuuriin. Isotalus toteaa, että ”nettikeskustelu on opettanut ottamaan kantaa ja tietyllä lailla väittelemään”. Tilli taas pitää yhtenä muutoksen taustekijänä median ja jopa hallituksen roolia kriisitietoisuuden lisääjinä.

Miten näihin uusiin suuntauksiin sitten tulisi reagoida, jotta päästäisiin kohti rakentavaa dialogia?
Isotalus kiinnittää huomion viestintätaitojen puutteeseen. Keskustelun perustaidot kuten toisen osapuolen kuuntelu ja omien näkemysten perusteleminen jäävät hyvin usein puolitiehen. Kuuntelu- ja argumentointitaidot ovat varmasti sellaisia, joissa meillä kaikilla on varaa kehittyä yhä paremmiksi. Ja niitä pääsemme myös harjoittelemaan päivittäin. Toisen kunnioittaminen on hyvä lähtökohta kaikkeen vuorovaikutukseen vaikka asioista oltaisiin eri mieltä. Kiivastakin keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa voi käydä rakentavasti sortumatta henkilökohtaisuuksiin.

Toisaalta nettikeskustelujen kärjekkäät kommentit on usein viisasta jättää sikseen, olla provosoitumatta ja jatkaa eteenpäin lannistumatta edes itseensä kohdistuvasta kritiikistä. Tähän hyvän ja tasapainoisen näkökulman antaa Ylen aamu-tv:n juontaja Sanna Ukkola blogi-postauksessaan.

JOHANNA MARTIKAINEN