28.9.2013

Työhaastattelussa luodaan mielikuviaTyöhaastattelu on vuorovaikutustilanteena hyvin erityislaatuinen.  Itse syvennyin tähän tilanteeseen, kun pääsin mukaan toteuttamaan yliopisto-opiskelijoille suunnattua työhaastattelukoulutusta. (Innostuinkin sitten niin paljon, että nyt suunnittelen sitä puheviestinnän pro gradu -työni aiheeksi.)

Työhaastattelu koetaan usein epätasa-arvoiseksi tilanteeksi, jossa haastattelija on valta-asemassa ja haastateltavan on pakko vain alistua tilanteeseen. Ja tavallaan se onkin näin, sillä työnantajalla on yliote, kun työvoimaa on paljon tarjolla ja työpaikkoja puolestaan vähän. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös työnhakijalla on valtaa − valta kieltäytyä työpaikasta, jossa hän ei tulisi viihtymään.

Työhaastattelu on usein haastattelijan ja haastateltavan ensimmäinen kohtaaminen kasvokkain eli tilanne, jossa ensivaikutelmat luodaan. Molemmat osapuolet ”testailevat” toistensa sopivuutta omiin tarkoituksiinsa. Tärkeää onkin, että molemmilla on tavoitteet ja odotukset hyvin mietittynä. 

Työnhakijan tavoite on osoittaa, että hän oikeasti haluaa hakemansa työn ja on sopiva työyhteisöön. Yritys taas haluaa hyvän työntekijän. Jotta yritys saa haluamansa, on työhaastattelussa luotava mielikuva hyvästä työpaikasta, jossa työntekijä viihtyy pidemmänkin aikaa. Jos jo haastattelutilanne koetaan epämiellyttäväksi hiillostukseksi ja kuulusteluksi, vaikuttaa se varmasti työnhakijan mielikuvaan työpaikasta.

Työhaastattelu onkin siis tilanne, jossa molemmat osapuolet sovittelevat palasia kohdalleen!


EMMI KIVISTÖ

(Vinkkejä työhaastattelussa onnistumiseen löydät esimerkiksi täältä.)