29.11.2013

Hajautettu tiimi tarvitsee vahvan aloituksen


Tiimin jäsenten ei enää tarvitse olla samasta organisaatiosta, samalta paikkakunnalta tai aikavyöhykkeeltä, kun viestintäteknologia antaa mahdollisuuden globaaliin yhteistyön. Nyt alkavassa kolmiosaisessa sarjassa annetaan vinkkejä tällaisen monikulttuurisen, hajautetun tiimin ongelmien ratkaisemiseen. Ensimmäisessä osassa keskitytään tiimityön aloittamiseen, seuraavassa tiimin jokapäiväiseen toimintaan ja viimeisessä tiimin johtajan merkitykseen.

Ihmiset työskentelevät entistä enemmän monikulttuurisissa ja hajautetuissa tiimeissä. Hajautettu tiimityö onkin järkevää, kun halutaan tuoda yhteen erilaisia osaajia työskentelemään yhteisen tavoitteen hyväksi. Usein tällaiset tiimit menestyvät kyllä hyvin, mutta ne eivät aina pysty hyödyntämään koko potentiaaliaan, sillä tiimin työhön liittyy monia toiminnallisia ja viestinnällisiä haasteita. Jos näitä haasteita ei huomioida, voi edessä olla kivinen tie.

Ensimmäinen suuri haaste tiimityössä liittyy toiminnan käynnistämiseen. Kun tiimiin on valittu oikeat jäsenet ja johtaja, on suositeltavaa pitää aloitustapaaminen kasvokkain. Näin vahvistetaan yhteisen tavoitteen saavuttaminen ja tiimin toimintatavat sekä luodaan pohja yhteisymmärrykselle, luottamukselle, motivaatiolle ja tiimiin sitoutumiselle. 

Kun kyseessä on monikulttuurinen tiimi, täytyy aluksi neuvotella myös monista kulttuurisista, itsestäänselvyyksinä pidetyistä asioista: 

  • Mitä kieltä puhutaan?
  • Minkä aikavyöhykkeen mukaan ilmoitetaan tapaamisajoista?
  • Entäpä erilaiset mittayksiköt: käytetäänkö grammoja, litroja ja senttejä vai paunoja, gallonia ja tuumia? Puhutaanko euroista, dollareista vai punnista?
  • Mikä on tilanne eri kulttuurien juhlapäivien kohdalla?
  • Eri organisaatioissa saattaa myös olla omia työn käytänteitä, joita pidetään itsestään selvinä, mutta niin ei toimitakaan muualla. Siispä tiimin on muodostettava omat, juuri sille ryhmälle sopivat työtapansa.

Tiimin toiminnan kannalta aloitus on merkittävä, sillä silloin luodaan pelisäännöt tulevalle toiminnalle ja pohja yhteisymmärrykselle. Aloitusta kannattaakin valmistella huolella.

ELISA KAJASTE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti